Selecteer een pagina

Bosch Parade

De Bosch Parade is een onorthodoxe processie met een knipoog, waarin hoge kunst en volkskunst in elkaar overvloeien. Bron van inspiratie zijn de werken en het gedachtegoed van Jheronimus Bosch. In 2016 zal de Bosch Parade voor de zevende maal uitvaren.

Binnen dit project is Stephan verantwoordelijk voor de coaching van de kunstenaars. Dat betekent dat hij technisch en productionele adviezen geeft,  dat hij inhoudelijk meedenkt hoe het concept het beste vertaald kan worden naar werk dat drijft, vaart en hoe dit binnen tijdsplanning en budget te realiseren is. Verbanden leggen tussen verschillende netwerken hoort ook tot zijn taken.

Stephan voert daarnaast regie en projectleiding uit voor de 3-daagse tocht zelf. Van vergunning en veiligheid, van catering en tot (het vinden van) havenaanlegplaatsen en de juiste rivier vallen binnen zijn verantwoordelijkheden.

Opdrachtgever:
Stichting JB500

Opdracht:
Een evenement op het water produceren van drijvende kunstwerken geïnspireerd op de werken van Jeroen Bosch met minimaal 20 deelnemers. Hiervoor de makers begeleiden en inspireren op productioneel gebied. Daarnaast zorg dragen voor een tocht die veilig, netjes en vloeiend verloopt.

Projectomschrijving:
De Bosch Parade is een populair jaarlijks terugkerend evenement dat zowel inhoudelijk en logistiek ieder jaar in kwaliteit stijgt.